Drīz būsim gatavi..


Tikmēr ir pieejams šis: blog.kalme.es
Un šis: kalme.es/chinese